Değerli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları;

Yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimi, ülkemizin ve milletimizin geleceğine son derece etki edecek kilometre taşlarından birini oluşturmaktadır. Halkımızın ve gelecek kuşaklarımızın refahı ve mutluluğu için bu seçimden en isabetli sonucun alınması şarttır.

Ülkemizin; eşit haklara sahip, başı dik, onurlu ve saygın yurttaşları olarak yaşama güvencemizin temelinin sağlamlaştırılması da bu seçimle beraber ortaya çıkacak sonuca bağlıdır. Bu süreçte KKTC halkının hak ve menfaatlerini küresel anlamda en isabetli ve güçlü şekilde savunacak bir adayın kazanması tüm halkımız gibi benim de tek dileğimdir.

Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya koymuş olduğu “Mavi Vatan” doktrini kapsamında ülkemiz KKTC’nin sahip olduğu jeopolitik konum, hem Türkiye hem de KKTC halkı için Doğu Akdeniz’deki yeraltı zenginliklerinden faydalanmanın yanı sıra bölgedeki barışın ve huzurun sağlanması yönünde kritik öneme sahiptir. Doğu Akdeniz konusunda GKRY kaynaklı uzlaşmaz ve gerilimi arttırıcı tutumun temel nedeni, söz konusu doğal zenginliklere KKTC halkını dışlayarak egemen olma amacından ileri gelmektedir.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de verdiği mücadele, her zaman olduğu gibi KKTC halkının hak ve menfaatlerini de kapsamaktadır. Ana vatan Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bugün de GKRY ve iş birliği içinde bulunduğu devletlerin, KKTC’nin haklarını ve menfaatlerini gasp etme anlayışı karşısında dimdik durduğunu açık biçimde görmekteyiz.

Barış, daima varılması gereken nihai hedef olarak görülmelidir. Dış politikada barışın sağlanması ve sürekliliği, ancak tarafların sahip oldukları güçlerin dengesiyle mümkün olabilir. KKTC halkının hem ekonomik hem de sosyal anlamda gelişmesi ve ulusal çıkarlarını koruyacak potansiyele kavuşması amacıyla Türkiye’nin sağladığı katkılar hepimize güç ve umut vermektedir.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, GKRY ile çağımıza yakışır bir şekilde medeni görüşmelere açık olduğumuz; haklarımızı ve çıkarlarımızı savunacak yeni alternatifler geliştirebileceğimiz bir süreç yaşanmasını temenni ediyorum. Ayrıca ana vatan Türkiye ile uyum içerisinde çalışacak ve iki ülke arasında geçmişten günümüze süregelen iş birliğini desteklemeyi sürdürecek bir adayın KKTC Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin en isabetli sonuç olacağına inanıyorum.

Tüm bu nedenlerle, halkımızın sahip olduğu “Türkiyesiz bir Kıbrıs’ın olmayacağı” düşüncesini sonuna dek destekliyorum.

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçiminde Kıbrıs Türk halkı olarak doğru kararı vermemizi diliyor; ulusal çıkarlarımızı koruma bilinciyle hareket eden, Türkiye’mizle birlikte geleceğimize güvenle ilerleyebileceğimize inanan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyada hak ettiği yere taşıyabilecek bir Cumhurbaşkanı hayal ediyorum. Halkımızın iradesinin geleceğimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum.

Saygılarımla,

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Eral OSMANLAR

Hemen Bilgi Al
1
Merhaba, Bizimle iletişime geçebilirsiniz.