Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Burak Erkut, “Minsky ile Porter Buluşuyor: Schumpeter’in İzini Sürmek” konulu sunumu ile 32. EAEPE Yıllık Konferansı “Kapitalist Yapıların Evrimi: Bilinmezlik, Eşitsizlik ve İklim Krizi”ne katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Burak Erkut’un sunumunun kısa bir özeti ise şu şekilde: Ekonomik gelişimden bahseden kuramlar ve uygulamalar genelde ülkeler için en baştan bir hedef belirler, bu hedef de inovatif bir ülke olup teknoloji üretmek hedefidir. Buna rağmen, bir ülke inovasyondan para kazanıp bu parayı biriktirdiğinde ne olur sorusuna kuramsal yaklaşımlarda da pratikte de yanıt verenlerin sayısı azdır. Bu soruyu kuramsal modellerinde yanıtlayan iki istisnai araştırmacı Hyman P. Minsky ile Michael E. Porter’dır. Minsky, Keynes’e yakın bir bakış açısına sahip ve piyasalara devlet müdahalesini savunan bir ekonomist; Porter ise serbest piyasa ekolünden gelen tam karşıt görüşlü bir ekonomist. İki araştırmacı arasındaki bu farklara rağmen, her ikisinin ekonomik gelişimin son aşaması için öngördükleri benzeşiyor. Bu son aşama da, biriken serveti koruma etkisiyle ülkelerin riskli inovasyon projelerine yatırım yapmaktan kaçınmaları ve uzun vadede bu servet koruyucu anlayışın bir ekonomik çöküşe dönüşmesi aşamasıdır. Yeni fikirler finansman bulamadığında, servetini korumaya çalışan ülkenin rekabet pozisyonunu başka ülkeler ele geçirir. Porter’ın yaklaşık 105 bin kez atıf alan “Ulusların Rekabet Avantajı” isimli kitabında bu aşama, servet eksenli rekabet avantajı aşamasıdır. Minsky’nin çalışmasında ise bu aşama, para yöneticilerinin kapitalizmi aşamasıdır. Sunumda, iki farklı ekonomistin öngörüleriyle aslında “inovatif olan başarı hikayesi yazar” anlayışının unutulan boyutuna ışık tutuldu.

Hemen Bilgi Al
1
Merhaba, Bizimle iletişime geçebilirsiniz.