Misyonumuz

Dil, kendini geliştirmenin kilit faktörüdür.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’nın  misyonu, dünyanın farklı yerlerinden gelen, anadili İngilizce olmayan öğrencileri bölümlerinin gerektirdiği düzeyde dil yeterliliği ve çalışma becerileri ile donatmaktır.

BAU Kıbrıs, misyonunu gerçekleştirmek için, öğrenci merkezli yaklaşımıyla küreselleşmiş bir dünyanın parçası olma bilincini artırarak, çeşitli teknolojik araçları da öğretme ve öğrenme sürecine dahil ederek eğitim vermektedir.

2019-2020 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU AKADEMİK TAKVİM
ACADEMIC CALENDAR FOR ENGLISH PREPARATORY SCHOOL
Güz Dönemi – Fall Semester
09/09/2019 Seviye Tespit Sınavı
Placement Exam
10/09/2019 Seviye tespit sınavı not duyurusu
Grade announcement for placement exam
11/09/2019 Yeterlik Sınavı
Proficiency Exam
12/09/2019 Yeterlik sınavı not duyurusu
Grade announcement for proficiency exam
19/09/2019 Derslerin Başlaması
Classes Commence
29/10/2019 Cumhuriyet Bayramı

National Holiday

09/11/2019 Mevlid Kandili
Religious Holiday
13/11/2019 Ara Sınav 1
Midterm 1                        
14/11/2019 Ara Sınav 1 not duyrusu
Grade announcement for midterm exam 1
15/11/2019 KKTC Cumhuriyet Bayramı

National Holiday

01/01/2020 Yeni Yıl Tatili
New Year Holiday
08/01/2020 Güz Dönemi için derslerin son günü

Last Day of Courses

10/01/2020 Final Sınavı
Final Exam  
13/01/2020 Final sınavı not duyurusu
Grade announcement for final exam
14/01/2020 Dönem Sonu Yeterlik Sınavı/ Yazılı
End of Semester Proficiency Exam/ Written
15/01/2020 Dönem Sonu Yeterlik Sınavı/ Sözlü
End of Semester Proficiency exam / Oral
16/01/2020 Yeterlik sınavı not duyurusu
Grade announcement for Proficiency Exam
Spring Semester
29/01/2020 Seviye Tespit Sınavı
Placement Exam
30/01/2020 Seviye tespit sınavı not duyurusu
Grade announcement for placement exam
31/01/2020 Yeterlik Sınavı
Proficiency Exam
04/02/2020 Yeterlik sınavı not duyurusu
Grade announcement for proficiency exam
06/02/2020 Derslerin Başlaması
Classes Commence
23/03/2020 Ara Sınav 1
Midterm 1
24/03/2020 Ara sınav 1 not duyurusu
Grade announcement for midterm exam 1
23/04/2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
National Holiday
01/05/2020 İşçi Bayramı
National Holiday
19/05/2020 Gençlik ve Spor Bayramı
National Holiday
24-26/05/2020 Ramazan Bayramı

Religious Holiday

29/05/2020 Bahar Dönemi için derslerin son günü

Last Day of Courses

01/06/2020 Yıl Sonu Sözlü Sınav
End of Year Oral Exam
02/06/2020 Yıl sonu yazılı sınav
End of Year Written Exam
03/06/2020 Yıl sonu sınav sonuçlarının duyurulması
Grade announcement for end of year exam
04/06/2020 Yeterlik Sınavı / Yazılı
 End of Semester Proficiency Exam / Written
05/06/2020 Yeterlik Sınavı / Sözlü
End of Semester Proficiency Exam / Oral
08/06/2020 Yeterlik sınavı not duyurusu
Grade announcement for proficiency exam
Summer Semester
15/06/2020 Derslerin Başlaması
Classes Commence
10/07/2020   Ara Sınav 1

Midterm 1

13/07/2020    Ara sınav  not duyurusu
Grade announcement for midterm
20/07/2020   Barış ve Özgürlük Bayramı
National Holiday
01/08/2020 Toplumsal Direniş Bayramı

National Holiday

07/08/2020 Final Sınavı
Final Exam
10/08/2020 Final sınavı not duyurusu
Grade announcement for final exam
14/08/2020     Yaz Okulu Yeterlik Sınavı/ Sözlü
End of Module Proficiency Exam/ Oral
17/08/2020 Yaz Okulu Yeterlik Sınavı/ Yazılı
 End of Module Proficiency Exam/ Written
18/08/2020     Yeterlik sınavı not duyurusu
Grade announcement for Proficiency Exam

Sıkça Sorulan Sorular

Hazırlık Programı, Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınavları

Hazırlık Programı zorunlu mudur?

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde, İngilizce Hazırlık Programı, öğrenim dili tamamen İngilizce olan program öğrencileri için zorunludur.

İngilizce Hazırlık Programının süresi nedir?

İngilizce Hazırlık Programında normal eğitim süresi 1 (bir) akademik yıl, azami eğitim süresi 2 (iki) akademik yıldır. Birinci akademik yılın sonunda Hazırlık Programından başarılı olan öğrenciler takip eden akademik yılın başında fakültelerinde derse başlarlar. Başarılı olamayanlar ise Hazırlık Programında öğrenimlerine devam ederler. Hazırlık Programını iki akademik yıl okumuş ve başarısız olmuş öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

İngilizce Hazırlık Programından nasıl muaf olabilirim?

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilmeleri için İngilizce Hazırlık Okulu tarafından verilen sınavlara girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş, aşağıda belirtilen uluslararası geçerliği olan dil yeterlik sınavlarından gerekli puanı aldıklarını gösteren belgeye sahip olan veya geldiği üniversitede %100 İngilizce öğrenim veren bir program öğrencisi olup Hazırlık Programından İngilizce dil yeterlik belgesi getiren öğrenciler de Hazırlık Programından muaf olabilirler.

 

        Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi tarafından eşdeğerliliği tanınmış olan uluslararası sınavlar:

 

TOEFL IBT                          72

         Pearson PTE Academic      55
         CAE                                      C
         IELTS                                    6

 

*Geçerlilik süresi dolmamış sonuçlar kabul edilir

İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilmek için hangi sınavlara girmem gerekiyor?
  • İngilizce Seviye Belirleme Sınavı
  • İngilizce Yeterlik Sınavı
İngilizce Seviye Belirleme Sınavının kapsamı nedir? İngilizce Seviye Belirleme Sınavına katılmak zorunlu mudur?

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı; Üniversiteye ilk kez başlayacak öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçen ve İngilizce Yeterlik Sınavına girecek öğrencileri belirleyen zorunlu bir sınavdır. Bu sınavda 60 soruda en az 30 net doğru cevap vermiş,  yazma bölümünde ise B1 (intermediate) düzeyinde başarılı olmuş öğrencilerimiz Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırken, bu oranın altında kalarak başarısız olanlar sınav sonucuna göre Hazırlık Programında kendilerine uygun olan seviyeye yerleştirilirler.

Akademik Yılın başında verilecek İngilizce Seviye Belirleme Sınavının tarihi nedir?

İngilizce Seviye Belirleme Sınav tarihi Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Hazırlık Okulu Akademik Takviminde belirtilmiştir.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı hangi bölümlerden oluşmaktadır?

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı, çoktan seçmeli 60 soruluk dilbilgisi, okuma ve  yazma bölümlerinden oluşmaktadır. İngilizce Seviye Belirleme Sınavında çoktan seçmeli bölümde 4 (dört) yanlış bir doğruyu GÖTÜRECEKTİR.

Hazırlık Programında devam zorunluluğu var mıdır?

Evet, Hazırlık Programında devam zorunluluğu vardır. Tüm seviyelerde eğitim gören öğrencilerin, ilgili seviyenin sonunda yapılacak yıl sonu sınavlarına girebilmeleri için okumakta oldukları seviyenin devam zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler devamsızlık durumlarını Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OIS) üzerinden   takip etmekle sorumludurlar.

İngilizce Seviye Belirleme Sınav Sonucumu nasıl öğrenebilirim?

Akademik yıl başında gerçekleştirilen İngilizce Seviye Belirleme Sınav sonucunuzu Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi web sayfasından öğrenebilirsiniz.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavından başarılı olup Yeterlik Sınavına girebilmek için kaç puan almam gerekli?

İngilizce Seviye Belirleme Sınavından 60 soruda en az 30 net ve yazılı bölümden de en az B1 (Intermediate) düzeyinde başarılı olan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar.

İngilizce Yeterlik Sınavı nedir? Bir akademik yıl içinde kaç kez verilir?

İngilizce Yeterlik Sınavı, öğrencinin İngilizce yeterliğini ölçen ve Hazırlık Programından muaf tutulmasını sağlayan bir sınavdır. Akademik yıl başında verilen Seviye Belirleme Sınavından başarılı olup Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler ile yıl içinde Hazırlık Programına devam eden öğrenciler, bu sınavda da başarı gösterirlerse fakültelerindeki bölümlerine devam ederler.

İngilizce Yeterlik Sınavı, bir akademik yıl boyunca Eylül, Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere 3 (üç) kez uygulanır. (sınav tarihleri için bkz. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Akademik Takvimi).

Akademik Yıla başlarken verilecek İngilizce Yeterlik Sınav tarihi, nedir?

İngilizce Yeterlik Sınavı tarihi Akademik Takvimde belirtilmiştir.

İngilizce Yeterlik Sınavından geçme notu nedir?

Lisans öğrencilerinin İngilizce Yeterlik Sınavından geçmeleri için 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) puan almaları gerekmektedir.

İngilizce Yeterlik Sınavının kapsamı nedir?

Yazılı Sınav: Okuma, yazma, dinleme yetilerini ve dilbilgisi bilgilerini ölçer.

Sözlü Sınav: Konuşma yetisini ölçer.

İngilizce Hazırlık Programında bir sınıfa nasıl atanırım?

İngilizce Seviye Belirleme Sınavında 60 soruda 30 netin altında başarı gösteren öğrenciler ile İngilizce Yeterlik Sınavına girip başarılı olamayan öğrenciler, seviyelerine uygun olan sınıflara yerleştirilir. Bahçeşehir Kıbrıs Üniveristesi İngilizce Hazırlık Okulu Programı Akademik Takviminde duyurulan tarihte öğrenime başlar.

İngilizce Yeterlik Sınav Sonucumu nasıl öğrenebilirim?

İngilizce Yeterlik Sınav sonucunuzu Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi web sayfasından öğrenebilirsiniz.

Hazırlık Programında nasıl bir öğretim sistemi uygulanmaktadır?

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulunda  bir akademik yılda 16 hafta, 3 modül ve 4 seviye bulunmaktadır. (A1-A2, A2-B1 ve B1-B2)

Öğrencilerin bir sonraki modüle geçebilmeleri için her bir modülü başarıyla tamamlamaları zorunludur.

Dönem  sonu sınavına girebilmek için öğrenci devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve sınıf içi çalışmalarını da eksiksiz tamamlamış (complete almış) olmalıdır.

Akademik yıl içerisinde uygulanan İngilizce Yeterlik Sınavına girme şartı nedir?

Akademik Yıl içerisinde uygulanan İngilizce Yeterlik Sınavlarına  devamsızlık sorunu olmayan, B1-B2 seviyesinden en az altmış beş (65) başarı notu almış öğrenciler ve A2-B1 seviyesini yüksek başarı ile tamamlayarak en az seksen (80) başarı notu almış olan  öğrenciler katılabilirler.

Bu gruptaki  başarısız öğrencilerin, gelecek yeni öğrenciler için Eylül ayında yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına girme hakları saklıdır. Bu sınavda gerekli başarıyı gösteren öğrenciler fakültelerdeki bölümlerine geçmeye hak kazanırlar.

Çevrimiçi Başvuru Formu

ŞİMDİ BAŞVUR
Hemen Bilgi Al
1
Merhaba, Bizimle iletişime geçebilirsiniz.