İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

Yönetim Bilişim Sistemleri alanı, genel hatları itibarıyla öğrencilerini küresel rekabetin teknoloji gölgesinde sürdürdüğü pazarlara nitelikli birer birey olarak girmelerini sağlamak amacıyla, geniş yelpazeye sahip akademik müfredat ve programını başta üniversite misyonlarını temel alarak öğrencilerin kendi bilgi ve yeteneklerini, akademik ve endüstriyel alanlarda kullanabilmelerini hedefler. Yönetim Bilişim Sistemleri, “Yönetim” ve “Bilişim” olarak iki farklı disiplinin bir araya gelerek multidisipliner bir çatı altında, topluma ve iş çevrelerine aktif bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir alandır.

Bankacılık ve Finans (İngilizce)

Bankacılık ve Finans Lisans Programı; en uygun şartlarda mali kaynak bulup, bunları en verimli ve etkin bir şekilde faaliyet ve projelerin gerçekleşmesinde kullanmanın yollarını ifade eden, para harcayan her şahıs kurum ve kuruluşun yaygın ve yoğun bir şekilde ihtiyaç duyduğu uzmanları yetiştirme vizyonuna sahip bir bölümdür. Programın amacı; öğrencileri evrensel değerlere saygılı, kendine güvenli ve karar verme gücü yüksek, uzman ekonomistler olarak yetiştirmektir. Dünya genelinde finans sektöründe son yıllarda hızla artan gelişmeler, bu alana olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Bu bağlamda Bankacılık ve Finans Lisans Programı, bu ihtiyaca cevap vermek üzere öğrencilerini mezuniyet sonrasında finans ve ekonomi dünyasında etkili bir biçimde rol almaya hazırlayacak kalitede bir eğitim ve öğretim vermek üzere hazırlamıştır.

İşletme (İngilizce)

Üniversite eğitiminin temel amacı; evrensel duyarlılığı, problem çözümleme becerisini ve kritik düşünebilmeyi geliştirmektir. Evrensellik ve esneklik parolasıyla hareket eden Üniversitemiz, öğrencilerine geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunarak onlara, sadece küçük yerel şirketlerdeki problemlerle değil, büyük uluslararası şirketlerdeki problemlerle de başa çıkacak yetenek ve yeterliliği kazandırmaktadır.

İşletme Programı,  problem çözme yetisine sahip, hızlı düşünen, içinde bulunduğu şartlara uyum sağlayabilen, yerinde kararlar veren ve bu kararları doğru şekilde uygulayan, liderlik özelliklerine sahip, pazarlama, satış, insan kaynakları, finans gibi alanlarda uzmanlaşmış geleceğin yöneticilerini yetiştirmektedir.

Psikoloji (İngilizce)

Psikoloji davranış ve zihinsel süreçlerin bilimsel çalışmasıdır. Sadece son 140 yıldır var olmasına rağmen, Psikoloji disiplini, 21. yüzyılın en önemli bilimsel alanları arasındadır. Psikolojide yapılan araştırmalar, davranışsal önlemlerden nörobiyolojik önlemlere kadar uzanan disiplinlerarası metodolojileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü dört yıllık bir lisans eğitimi sunmaktadır. Psikoloji lisans programı, öğrencilere çağdaş psikoloji ve tekniklerin temel teorileri hakkında bilgi sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrencilere Psikolojinin çeşitli alt alanlarını tanıtır ve kapsamlı bir eğitim sunar.

Program, öğrencilere psikolojik ilkeler, mesleki davranış kuralları, teoriler ve araştırma metodolojileri konusunda sağlam bir temel geliştirme fırsatı sunar. Bu temele dayanarak BAU Kıbrıs  Psikoloji Bölümü mezunları, psikolojinin çeşitli alanlarında uzmanlaşacakları  bir lisansüstü programa (Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Klinik Nöropsikoloji, Adli Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Endüstri Örgüt Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Spor Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi, vb)  devam etmeye hazırlanırlar.

Ayrıca, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi tarafından sunulan psikoloji lisans  programı müfredatı, öğrencilerin seçtikleri her yerde psikoloji uygulamalarını gerçekleştirmeleri için uluslararası tanınırlıkta diploma almalarını sağlayan Avrupa Psikoloji Diploması (EDP) standartlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler uluslararası düzeyde devletleri, teşkilatları, şirketleri, kurumları ve bunların aralarındaki ilişkileri; küreselleşmeyle gelen yeni iletişim ağlarını; devletlerin dış politikalarını; demokratik süreçleri; siyasal partileri; seçim sistemlerini; devlet yapılarını; ulusal ve uluslararası güvenlik mekanizmalarını; ve toplumların bu süreçlerdeki etkileşimlerini inceler.

Biz Kimiz?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümümüz yurt içi ve yurt dışında uzun seneler seçkin üniversitelerde öğretim üyeliği yapmış güçlü kadrosu ile yukarıda belirtilen konularda öğrencilerimize üst düzey eğitim ve kendilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğrencileri Hangi Donanımlarla Mezun Olurlar? 

Sunduğumuz çeşitli derslerden de görüleceği üzere, temel siyaset modern toplum yaşamının her karesinde yer alır. Bu temel siyasetin anlaşılması için günlük yaşamımızda her zaman  bir talep mevcuttur. Bu dersleri alan öğrencilerin siyaset teorisi, uluslararası ilişkiler teorileri, farklı hükümet sistemleri ve siyasal konseptler, liderlik, uluslararası anlaşmalar, dış politika inisiyatifleri, ittifaklar, çatışma ve barış süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve belirli siyasal kuruluşları inceleyerek işleyiş şemalarını öğrenmeleri öngörülmektedir. Siyasal fenomenin karmaşıklığı ve çeşitliliği geçmiş ve günümüzü kapsayacak şekilde ele alınacak ve öğrencilerin bu karmaşık ilişkileri anlamaları, değerlendirmeleri ve eleştirel bir şekilde analiz edebilmeleri için sağlanacaktır.

Ekonomi Lisans (ingilizce)

Ekonomi Programımızın hedefi, küreselleşen, dijitalleşen, platformlar tarafından yönlendirilen küresel bir ekonomik yapı içerisinde problem çözme yetisine sahip, hızlı düşünen, bilimsel bir eksende kararlar verebilen ve uygulayabilen, yerli ve milli bir vizyonla küreselleşme süreçlerini şekillendirebilen ekonomistler yetiştirmektir.

Sosyal Hizmetler (İngilizce)

Sosyal Hizmetler Bölümü, sosyal değişime olumlu anlamda katkıda bulunmayı hedefleyen, bireylerin ve toplumun iyilik halini artırmayı hedefleyen pratik odaklı bir alandır. Bölümün temelini sosyal adalet, bireye ve topluma karşı sorumluluk, çeşitliliğe ve insan haklarına saygı gibi değerler oluşturmaktadır. Sosyal Hizmetler çalışanları, bireysel ve toplumsal iyilik halini yükseltmek için, bireyleri ve sosyal kurumları bir araya getirmektedir. Sosyal Hizmetler Bölümü, psikoloji, sosyoloji, halk sağlığı, hukuk, sosyal politika gibi alanlardan yararlanarak disiplinlerarası yaklaşımlarla öğrencileri güçlü teorik altyapı ile hazırlamaktadır. Sosyal Hizmetler Bölümü, bilimsel yaklaşım ve uygulamalar kullanılarak, toplum refahına katkıda bulunabilecek donanımda uzman yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, Sosyal Hizmetler Bölümü’nün amacı, bireysel ve toplumsal gelişim için, halk sağlığına, sosyal adalete katkıda bulunabilen ve sosyal kurumların politikalarını nitelikli bir şekilde kullanan uzmanlar yetiştirmektir.

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU FORMU

Hemen Bilgi Al
1
Merhaba, Bizimle iletişime geçebilirsiniz.