Eğitim Bilimleri Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)

İngilizce Öğretmenliği lisans programının amacı, İngilizce dil ve öğretmenlik becerileri ve yeterlikleri gelişmiş; dil öğretimi alanında son yaklaşımlar bazında gerekli donanımı edinmiş, Dilbilim konularına ve İngiliz ve Amerikan Edebiyatı’na hâkim, araştırma yapmayı ve kendini geliştirmeyi bilen öğretmenler yetiştirmektir.

İngilizce Öğretmenliği lisans programının temel özellikleri; iletişim ve bilişim teknolojilerinin hızla geliştiği ve bilgiye ulaşımın son derece hızlandığı bilgi çağında; yetiştirdiği öğretmenlerin bilgiye ulaşmayı bilmeleri, öğrenmeyi öğrenmeleri; öğrenci merkezli sınıflarda eğitim almaları, araştırmaya dayalı öğrenim görmeleri, kendi yaşamında da sürekli araştıran ve kendini geliştiren bireyler olmaları, öğrenirken kuram ve uygulamayı birlikte yürütebilmeleri, yabancı dil eğitiminde teknolojiyi kullanmayı bilmeleri ve tüm bunları mesleki yaşamında uygulayabilmeleridir.

PEDAGOJİK FORMASYON

2022- 2023 GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

PROGRAM HAKKINDA
Pedagojik Formasyon Eğitiminin amacı, eğitim fakültelerinden mezun olmayan ancak öğretmenlik yapmak isteyen öğrencilere 2 dönemlik, toplamda 12 dersten oluşan ve öğrenim süresi 1 yıl olan bir formasyon eğitimi vermektir. Derslerin dönemlik 6+6 olarak alınması önerilir. Öğrenciler son dönemlerinde danışman öğretmenlerinin rehberliğinde kendi lisans alanlarına uygun bir ortaöğretim kurumunda öğretmenlik uygulaması (staj) yaparak programdan mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezun olan öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve gelişimin kendini gerçekleştirme sürecindeki yerini ve bu bağlamda bireysel ve toplumsal gelişim arasındaki bağı yorumlayabilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanmaktadır.

KABUL KOŞULLARI
Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programı belirlenen kontenjanlar çerçevesinde her dönem başvuru alır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:
• Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (Mezun)
• Mezun durumunda (mezuniyet aşamasını belgeleyen üniversiteden onaylı yazı)
• KKTC kimlik kartı fotokopisi
• Vesikalık fotoğraf (1 adet)

Başvuru ve kayıt hakkında detaylı bilgi için:

Assist. Prof. Dr. Ülviye Soysev

Tel: +90 392 611 00 00 Dahili: 1217
E-Posta: [email protected]

ÜCRET:
11.000 TL (KDV Dahil)

MÜFREDAT

PDGE1011 Eğitim Bilimine Giriş
PDGE1013 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
PDGE1015 Eğitim Psikolojisi
PDGE1017 Sınıf Yönetimi
SEÇMELİ I (PDGE1019) Eğitimde Program Geliştirme
PDGE1021 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
PDGE1012 Öğretim İlke ve Yöntemleri
PDGE1014 Özel Öğretim Yöntemleri
PDGE1016 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
PDGE1018 Öğretmenlik Uygulaması
SEÇMELİ II (PDGE1020 Eğitim Yönetimi
PDGE1022 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi

Çevrimiçi Başvuru Formu

ŞİMDİ BAŞVUR
Hemen Bilgi Al
1
Merhaba, Bizimle iletişime geçebilirsiniz.