Fakülteler

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS (İNGİLİZCE)

Günümüzde birçok alanda farklı problemlerin çözümünde bilgisayar sistemlerine  ihtiyaç duyulduğu gerçeğiyle Bilgisayar Mühendisliği programında  bu problemleri etik ve sosyal bilinçle, matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin temel kavramları ışığında en hızlı şekilde çözebilecek yetenek ve bilgi birikimine sahip bilgisayar mühendisleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Programının vizyonu; bilişim sektörüne ulusal ve uluslararası alanda evrensel değerlere dayalı yenilikçi yaklaşımlar getiren bir bölüm olmaktır.

Programdan mezun olacak bilgisayar mühendisleri yurt içinde ve yurt dışında birçok farklı sektörde faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilirler. Bu kuruluşlardan bazıları bankalar, savunma sanayiinde faaliyet gösteren şirketler, hastaneler, yazılım şirketleri, bilgisayar donanımı üreten şirketler, beyaz eşya ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketler, yatırım ve finans kurumları ile telekomünikasyon şirketleridir.

Yazılım Mühendisliği Lisans (İngilizce)

Yazılım Mühendisliği programı, temel mühendislik eğitimi yanı sıra veri işlemede ve endüstride olan problemleri çözmede yetkin öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, teknolojideki hızlı değişim ve gelişmelere kolayca uyum saplayabilen ve uluslararası düzeyde çalışabilen mezunlar kazandırmayı amaçlamaktadır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans (İngilizce)

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programı, temel mühendislik eğitimi yanı sıra yaşam boyu öğrenme ve liderlik tutumlarına sahip mezunlar kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak insanlık yararına yenilikler geliştiren öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

MİMARLIK (İNGİLİZCE)

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Programı, öğrencilerine, mimarlığın temel sorunları olan insan, yapı, sanatlar, doğa ve  çevre konularına, bunlar arasındaki dengelere duyarlı, güncel mimarlık  donanım, deneyim ve yetisi kazanmaları için  özgürlükçü bir öğrenim, bilgiye ulaşım ve iletişim ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

Mimarlık programında tasarım, tarih, kuram, yapı, medya, çevre, çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik alanlarında uygulama ve teori derslerinin, mimarlık ve tasarım konulu seçmeli derslerin yanı sıra, farklı disiplinlerden seçilebilen dersler de yer almaktadır. Program kurgusunda ve yürütülmesinde, öğrencinin, mimarlığın içinde biçimlendiği koşul ve normlara ilişkin kavrayışının, değerlendirme ve sorgulama yetilerinin gelişimi, farklı düşünme yollarının açık tutulması, mimarlık öğretiminin ve bilgilenme sürecinin asal bileşenleri olarak gözetilmektedir.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri mühendisliği; insan, malzeme, bilgi ve ekipmanlardan oluşan sistemlerin tasarımı ve iyileştirilmesi ile ilgilenir. Çalışmalarında, mühendislik analizi ve tasarımı ilke ve yöntemleriyle birlikte matematiksel ve sosyal bilimlerdeki bilgi ve becerilerden yararlanır.

Endüstri mühendisleri, kaliteyi ve üretkenliği artıran süreç ve sistemler tasarlamaya odaklanırlar. Zaman, para, malzeme ve enerji israfını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yaparlar. Bu nedenle birçok endüstri mühendisi yönetici pozisyonuna terfi ettirilir.

Endüstri mühendisliği programı, mezunlarına hem mühendislik hem de işletme bilimi bakış açısı sağlayarak diğer mühendisliklerin bir adım önüne geçer. Bu yönüyle program, bölüm mezunlarının birçok farklı alanda kariyer sahibi olmasına olanak sağlar.

İstanbul, Berlin, Roma ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki merkezlerde konumlanan Bahçeşehir Üniversitesi Kampüsleri , okula ait kütüphane ve çalışma birimlerini, kent merkezlerinin öğrencilere sağladığı olanakları mimarlığın ve mimarlığı öğrenme sürecinin diğer bileşenleriyle bütünleştirmektedir. Ayrıca farklı yapıları, farklı dünya kentlerini görüp deneyimleme olanakları da mimarlık öğretiminin bir yöntemi olarak değerlendirerek teknik geziler, değişim programları, yaz okulları aracılığıyla öğrencilere sunulmaktadır.

İnşaat Mühendisliği (İNGİLİZCE)

İnşaat mühendisliği; yapısal mühendislik, yönetim, malzeme bilimi, jeoteknik mühendisliği, su kaynakları, ölçme ve ulaştırma mühendisliği gibi alt disipleri içine alan geniş kapsamlı  meslektir.

BAU Kıbrıs İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, öğrencileri mesleki yaşamlarındaki problemleri çözme becerileri ve yetenekleriyle donatarak profesyonel hayata hazırlamaktır. Dört yıllık lisans programında başarılı bir öğrenci olabilmek için matematik, mühendislik, bilgisayar ve çevre gibi konulara ilgi duyulması esastır.

Programın Amacı
İnşaat Müdendisliği programının amacı, mezunlarının problem çözme  ve ekip çalışması becerisine,     temel mühendislik bilgisine sahip, danışmanlık / tasarım firmaları, inşaat firmaları , acenteler, laboratuarlar, hukuk firmaları, sigorta şirketleri, kolejler / üniversiteler ve devlet kurumları gibi çeşitli kuruluşlarda  proje mühendisleri, denetçiler, yöneticiler, araştırmacılar ve akademisyenler olarak  istihdam edilmek üzere yetiştirilmesidir.

İnşaat Mühendisliği Fen Bilimleri Lisans Programı Mezunları için Eğitim Amaçları

BAU Kıbrıs İnşaat Mühendisliği öğrencileri hangi donanımlarla mezun olurlar?

  • Fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisine sahip olmak
  • İnşaat mühendisliğinde güncel konular hakkında bilgi sahibi olmak
  • Modern inşaat mühendisliği tekniklerini, becerilerini ve araçlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
  • Disiplinlerarası ekiplerde etkin iletişim kurabilme ve çalışabilme becerisine sahip olmak
  • Yaşam boyu öğrenmeye katılım hakkında bir anlayış kazanmak
  • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak
  • Liderlik anlayışı elde etmek
  • Çevresel sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmak
  • Depreme dayanıklı yapılar için tasarım yapabilme becerisine sahip olmak
  • Ülke çapında ulaştırma ile ilgili sorunları belirleme ve çözme becerisine sahip olmak

Kariyer fırsatları

Bir inşaat mühendisi olarak, her zaman yapacak çok şey vardır, zira inşaat mühendislerinin yeteneklerine birçok sektörde yüksek talep vardır. Eğitim dili İngilizce olduğu için mezunların dünya çapında iş ve lisansüstü eğitim olanakları olacaktır. İnşaat mühendisliği eğitimi, öğrencilere farklı alanlarda çalışabilmeleri için bilgi, beceri ve deneyim kazandırır.

Çevrimiçi Başvuru Formu

Hemen Başvur
Hemen Bilgi Al
1
Merhaba, Bizimle iletişime geçebilirsiniz.