Kurumlar arası Yatay Geçiş

2021-2022 Güz dönemi yatay geçiş yapmak isteyen TC uyruklu öğrenci adayları için genel bilgilendirme

 • Üniversiteye kayıt olunan yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istenilen lisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olması gerekmektedir
 • Genel Not Ortalaması (GNO) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. (4,00 üzerinden en az 2,29)

Kayıt için gerekli belgeler:

 1. Transkriptin Aslı
 2. ÖSYS Sonuç Belgesi
 3. ÖSYS Yerleştirme Belgesi
 4. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
 5. 1.Adet Vesikalık Fotoğraf
 6. Lise Diploması (E Devlet çıktısı olabilir)
 7. Ders İçerikleri
 • Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler transfer edilerek, diploma programını bitirdiği Üniversitedeki bölümden almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

Başvuru Koşulları

 • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamamaktadır.
 • Eksik belge ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.
 • Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

  1. Başvuru Tarihleri : 28Temmuz  – 24 Ağustos 2021
  2. Değerlendirme Tarihi: 31 Ağustos 2021
  3. Sonuçların İlan Tarihi :03 Eylül 2021
  4. Kesin Kayıt Tarihi  :  08-10 Eylül 2021
  5. Yedek Kayıt Tarihi : 15-17 Eylül 2021

Hemen Bilgi Al
1
Merhaba, Bizimle iletişime geçebilirsiniz.